Účetnictví dnešní doby je zejména o správně a včas pořízených datech do správně nastaveného účetního systému. Bez správných dat na správném místě nelze provádět rychlé analýzy, může docházet k fatálním chybám v rozhodování se na základě špatných údajů. Svěřte se do naší péče, a využívejte co nejdříve všech benefitů externí účtárny:

 

fajfkak dispozici máte celý tým profesionálů

fajfkaúspora mzdových nákladů

úspora za školení vlastnícfajfkah zaměstnanců

fajfkaúspora nákladů na pořízení účetního software

fajfkasledujeme jakékoli změny právních podmínek

fajfkamůžete se soustředit plně na své podnikání

fajfkaúspora ostatních přímých nákladů

fajfkapravidelně školíme své zaměstnance

fajfkavyšší míra efektivity

fajfkajsme pojištěni proti škodám vzniklých naší činností

fajfkazměny aplikujeme dle jejich účinnosti

fajfka100% spolehlivost a 100% diskrétnost

fajfkaplatíte jen to, co skutečně využijete

fajfkazastoupíme Vás při jednání se státní správou

fajfkazpětná rekonstrukce účetnictví je pro nás maličkostí

fajfkao nově zaváděných změnách Vás včas informujeme

Nabízíme Vám níže uvedené spektrum účetních činností:

dotEvidenční listy důchodového zabezpečení

dotKontrola správnosti účetních dokladů od Vašich partnerů

dotOdesílání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech

dotPříprava a revize pracovních smluv v souladu se zákonem, personální a mzdové poradenství

dotPřihlášení a odhlášení zaměstnanců

dotPříprava plateb do banky

dotPříprava dokladů pro audit, spolupráce v rámci auditu

dotPřípravy valných hromad a zveřejnění závěrek ve sbírce listin

dotPravidelný reporting

dotUpozornění na blížící se platby daní

dotÚčtování dokladů

dotÚčetní konzultace, daňové poradenství včetně mezinárodního

dotÚpravy systému účtování s reporty z účetnictví přesně dle Vašich potřeb

dotVystavování zápočtových listů, a potvrzení o zdanitelných příjmech

dotVystavování potvrzení o příjmech pro sociální dávky a banky

dotVyřízení potvrzení o bezdlužnosti, žádosti o povolení splátek daně nebo odklad daňové povinnosti

dotVyplňování statistických výkazů

dotVystavování faktur podle Vašich pokynů

dotZpracování účetní závěrky, řádné a mimořádné účetní závěrky

dotZpracování DPH a silniční daně

dotZpracování daňových přiznání všech typů, roční zúčtování daní

dotZastupování při běžné komunikaci se správcem daně, při daňových kontrolách (kontrola zpravidla probíhá v našich kancelářích, úředníkům poskytujeme zázemí)

dotZajištění potvrzené kopie daňového přiznání pro banky a leasingové společnosti

dotZpracování mezd, vedení mzdových listů, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP