Jedná se o dosazení kvalifikovaných osob na základě specifikovaných požadavků klientem do statutárních / dozorčích orgánů obchodních společností, případně také i jako společníků či akcionářů.

Tuto službu nejvíce využívají naši klienti z těchto důvodů:

fajfkaPotřeba klienta zůstat v anonymitě v případě obchodů mezi spřízněnými společnostmi.

fajfkaOchrana svého soukromí.

fajfkaNedostatek vlastních kvalifikovaných personálních zdrojů do statutárních orgánů.

fajfkaEliminace rizik podnikání vyplývajících s dosazením do statutárních orgánů té které společnosti.

 

Jaké funkce v rámci nominálního servisu obsazujeme:

 

function_ico

Jednatel ve společnosti s ručením omezeným.

Společník ve společnosti s ručením omezeným.

Člen představenstva v akciové nebo evropské společnosti.

Člen dozorčí rady v akciové nebo evropské společnosti.

Akcionář v akciové nebo evropské společnosti.

 

Vzhledem k tomu, že je tato služba pro nás spojena i s určitými riziky, je nutné splnit několik podmínek. Sídlo společnosti, do které poskytneme nominee služby, musí být umístěno na naší registrační adrese a zároveň povedeme i komplexní účetnictví a daňový servis této firmy. Budeme spravovat datovou i daňovou schránku. Náš nominee ředitel bude otevírat příchozí poštu a všechny smluvní dokumenty, které bude za společnost podepisovat, budou posouzeny našimi právníky, případně daňovými poradci.