Potřebujete zajistit trvalý nebo dlouhodobý pobyt? Pokud se chystáte jako občan jiné země podnikat v ČR a máte zájem o povolení k pobytu, pomůžeme Vám s podáním žádosti a s přípravou veškerých potřebných dokumentů. V případě potřeby Vám poskytneme doklad o zajištění ubytování, který je k podání žádosti nezbytný, pakliže nemáte jiný vlastní doklad (např.: doklad o vlastnictví bytu, o oprávněnosti užívání bytu nebo domu apod.)