0

Počet dní zbývajících do podání přiznání k dani a úhrada daně
za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání
zpracovává a předkládá sám.

0

Počet dní zbývajících do podání přiznání k dani a úhrada daně
za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu
přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.

0

Počet dní zbývajících do konce roku 2017 – tj. pro většinu
účetních jednotek – konec hospodářského roku.
Těšíme se na Silvestra!

Založení společnosti

Od 7.000 Kč dle typu

Komplexní účetní servis

Od 1.490 Kč měsíčně

Zajištění sídla

Od 490 Kč měsíčně

Správa datových schránek

Od 490 Kč měsíčně

Založení organizační složky

Od 7.000 Kč dle typu

Komplexní daňový servis

Od 1.490 Kč měsíčně

Poskytnutí trvalých adres

Od 490 Kč měsíčně

Nominee servis

Od 35.000 Kč měsíčně

Správa poštovních zásilek

Od 490 Kč měsíčně